Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

GO GONDOLKOZZ OKOSAN FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

GINOP-5.2.2-14-2015-00043

A projekt célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készség fejlesztésével.

Cél, hogy a fiatalok vállalkozói készségeinek fejlesztésével, a számukra nyújtott képzési és tanácsadási szolgáltatásokkal, mentorálással, a munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködések kiépítésével, a hálózatépítéssel olyan fiatal vállalkozói réteg jöjjön létre, amely képes a generáció munkaerő-piaci aktivitásának fokozására, hozzájárul a térség gazdasági fellendüléséhez, az önfoglalkoztatóvá válás mellett munkahelyeket teremt, fokozza a térség versenyképességét.

A projekt közvetlen célcsoportja

18-25 év közötti Dél-Alföldi régió lakossága,

·     akik vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek

·     tervezik új mikro-vállalkozás indítását

·     olyan fiatalok, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.

·     az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanyai, a programba történő bevonáskor

- a munkaügyi szervezetnél álláskeresőként regisztrált,

- vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

- olyan fiatalok, akik továbbtanulni szerettek volna, de nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe

Jelentkezés módja a programba:

A Dél-Alföldi régió elérhetőségén: www.gondolkozzokosan.hu

Tevékenységek a programban:

-        Jelentkezés

-        IGR irányítólap (kompetenciamérés előtt és 25 év felett csak Hatósági Bizonyítvány) feltöltése és megküldése a honlapon és postán a BPA címére

-        Kompetenciamérés és üzleti ötlet prezentációja

-        Az előzőekben megfeleltekkel támogatási és felnőttképzési szerződéskötés a képzés első napján

-        Részvétel a 80 órás 3 modulos képzésben, a modulok szerinti vizsgákon megfelelt minősítés elérése

-        Üzleti terv készítése – tanácsadói segítséggel

-        Vállalkozásindítás, melyhez tanácsadói segítség vehető igénybe

-        A képzési tanúsítványokkal, a megfelelőre értékelt üzleti tervvel és elindított vállalkozással lehet a GINOP-5.2.3 pályázaton indulni, és 3 millió Ft-ot elnyerni.

-        A működő kezdő vállalkozást mentorálással segítjük.

Amennyiben további kérdése merül fel, küldjön e-mailt az info@gondolkozzokosan.hu –ra

BPA csapata

T