Rólunk

Bemutatkozás

Konzorciumvezető:    Budapesti Politechnikum Alapítvány

A projekt főpályázója a Budapesti Politechnikum Alapítvány. Alapítványunk megfelelő tapasztalattal rendelkezik a fiatalok bevonásához szükséges vállalkozásfejlesztési és érdekképviseleti területen, ahogy az kiderül a felsorolt releváns szakmai tapasztalatok alapján is.

Alapítványunk kiemelt fontosságot tulajdonít a fiatalok pályaválasztásának támogatásának, a vállalkozás mint alternatíva megismertetésének és a vállalkozói kultúra fejlesztésének. Célcsoportként országosan elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalokat célozza meg.

Aktív eszközökkel kíván hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez és egy erős mikro-vállalkozói szektor kialakításához. 1996 óta működtet egy komplex intézményt, a Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központot (BIVÁK) a IX. kerületben, amely egyformán szolgál az iskolai gyakorlati vállalkozásoktatási képzés és a valódi vállalkozóvá válás színhelyéül. Így a modern üzleti kultúra oktatásának és fejlesztésének teljesen újszerű, a középiskolai képzésre épülő, azzal szorosan együttműködő modelljét alakítottuk ki.

Az Alapítvány a régióban egyedinek számító non-profit program során 1999 őszén nyitotta meg az első ifjúsági inkubátorházat, a Poliházat. Itt a kezdő vállalkozók nemcsak infrastruktúrához (helyiség, technikai eszközök) juthatnak rendkívül jutányos áron, hanem különböző szolgáltatásokat - tanácsadás, tréning - is biztosítunk számukra. A modellt a brit Lottó Alapítvány anyagi támogatásával, a londoni WandsworthYouthEnterprise Centre módszertanát adaptálva fejlesztettük ki.

További céljai alapító okirata szerint:

 • felnőttképzés – általános, szakmai, idegen nyelvi;
 • a munkaerő piacon hátrányos helyzetű csoportok képzése, foglalkoztatása, illetve ezek elősegítése képzésekkel, oktatással és kiegészítő szolgáltatásokkal;
 • a nők esélyegyenlőségének növelése;
 • közösségi képzési lehetőségek támogatása.

Rendkívül fontosnak tartjuk a digitális írásbeliség fejlesztését is a civil szervezetek és a hátrányos helyzetű egyének, illetve a pályakezdő fiatalok körében, ezért az elmúlt években több felnőttképzésünk is erre irányult.

Az elmúlt 14 évben zajló (állami és nem állami forrásból) támogatott projektjeink során nagy gyakorlatot szereztünk a fenti tevékenységekben, több száz felnőttképzési tanfolyamot, tréninget és tanácsadást tartottunk a Dél-alföldi régióban, budapesti és az agglomerációban élő hátrányos helyzetű célcsoportjainknak (pályakezdő munkanélküliek, munkanélküli nők, inaktívak). Több vállalkozásfejlesztési tréningünket a brit Wandsworth Youth Enterprise Centre programjait adaptálva dolgoztuk ki, egyéb kurzusaink részben saját fejlesztésűek, részben magyar programok átvétele.

Kiépítettünk egy olyan szakértői, tanácsadói hálózatot, melynek segítségével támogathatjuk a hozzánk forduló hátrányos helyzetű érdeklődőket a speciális (pl. jogi, pénzügyi) szakértői segítségét igénylő kérdéseik megoldásában is. Már gyakorlatot szereztünk a most tervezett projekt számos szakmai tevékenységében is: toborzás, egyéni interjú, kompetenciamérés, pályaorientáció, egyéni fejlesztési terv készítése, általános készségfejlesztés, munkajogi felkészítés, munkaerő-piaci tanácsadás, csapatépítés, önsegítő csoport szervezése, jogsegély szolgálat.

A Budapesti Politechnikum Alapítvány szolgáltatásai

 • Tréningek
 • Tanácsadás
 • Szakértői hálózat
 • Az inkubátorház
 • Felelős vezetők

Tréningek

Központunk számos lehetőséget biztosít az ifjú vállalkozók és a vállalkozást még csak tervező fiatalok képzésére.

Az aktív tanuláson alapuló tréningek egyszerre szolgálják a résztvevők személyes fejlődését, üzleti tudatosságuk erősödését és szakmai ismereteik gyarapodását.

Tréningprogramjaink:

 • Start – felkészülés a vállalkozásra (1 napos)
 • Üzleti tervezés kurzus (7 napos)
 • Kommunikációs készségfejlesztő (1 napos)
 • Üzleti ötletgeneráló (1 napos)

Tanácsadás

A tréningeken megszerzett ismeretek eredményes alkalmazását Központunk tanácsadói segítik. Ügyfeleinknek többszöri találkozást biztosító folyamat tanácsadást kínálunk, melynek során őszinte, személyes kapcsolatot tudunk kialakítani. A legkülönbözőbb döntési helyzetekben segítjük, ösztönözzük és orientáljuk a fiatalokat. A tanácsadó a felmerülő kérdések és problémák megoldására, azok felelősségteljes átgondolására irányítja a figyelmet; alternatívákat tár fel, és információval szolgál.

Szakértői hálózat

Az együttműködés keretében intézményi kapcsolatainkra és céginformációs rendszerünkre építve támogatjuk ügyfeleinket speciális, szakértői segítségét igénylő feladataik megoldásában is. Így speciális számviteli, jogi, pénzügyi kérdésekben olyan szakértők közreműködésére számíthatunk, akik esetenként ingyen, illetve kedvezményes áron nyújtanak segítséget kezdő vállalkozóknak.

Az inkubátorház

A tréning– és tanácsadói programokon résztvevő, továbbá megalapozott üzleti tervet készítő fiatalok számára a Budapesti Politechnikum Alapítvány által üzemeltetett Poliházban huszonkét, pályázati úton elnyerhető iroda, illetve műhely áll rendelkezésre. A bérelhető helyiségek díja alacsony szintről indulva fokozatosan közelíti meg a piaci árat, de annak mindvégig alatta marad. Ez a magas szintű támogatási program a vállalkozások megerősödéséig, maximum két évig tart. Az inkubátorházban helyet kapó ügyfeleink rendszeresen tanácsadói konzultáción vesznek részt, és rendelkezésükre áll a Poliház által biztosított irodai infrastruktúra -üzleti cím; levelezés, telefax- és fénymásoló-használat; számítógép-használat, Internet hozzáférés és e-mail cím; tárgyalószoba használat.

Felelős vezetők

Az Alapítvány kurátorai (6 fő) és képviselői (3 fő) társadalmi munkában látják el feladatukat, a napi ügyeket az ügyvezető kurátor intézi önállóan, teljes körű felhatalmazással.

Az Alapítvány jelenleg 13 főt foglalkoztat, az általa fenntartott iskola 54 fő pedagógus és 17 fő nem pedagógus munkatársat.

Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

A 2000-ben alapított, kiemelten közhasznú tevékenységet folytató, a Budapest Kormányhivatala Munkaügyi Központja által a 01-0140-07 nyilvántartási számon felnőttképzési nyilvántartásba vett szervezet, a Budapesti Politechnikum Alapítvány a Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola fenntartója.

A fenntartott intézmény pedagógiai programjában kiemelt szerepe van a gazdasági tárgyak oktatásának a 9 – 12. évfolyamon, építve az alapítás óta felhalmozott – külföldi gyakorlatra is építő – ismeretekre, tapasztalatokra. Célunk, hogy diákjaink minél jobban értsék a szűkebb és tágabb környezetükben zajló gazdasági folyamatokat, képesek legyenek gazdasági és társadalmi összefüggések, törvényszerűségek meglátására. Rendelkezzenek kellő önismerettel, az önfejlesztés képességével, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy megtalálják helyüket a munka világában. A jelenleg tanított tananyagot, mely a tapasztalati, saját élményű tanulástól a hétköznapi, konkrét gazdasági tartalmakon át halad az absztrakt ismeretek elsajátításáig, az iskola tanárai fejlesztették ki, illetve módosították a diákok optimális fejlődését, igényeit figyelembe véve. A gazdasági ismeretek tanulása során a diákok megismerkednek különböző ágazatokkal, foglalkozási csoportokkal, betekintést nyernek vállalkozások, intézmények működésébe. Megtanulják azt is – sok esetben saját élményen alapuló tanulás segítségével –, hogy milyen készségekre, képességekre, ismeretekre van szükségük a sikeres vállalkozóvá vagy alkalmazottá váláshoz.

Tapasztalataink

TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0008 „A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél-alföldi régióban” című projekt keretében konzorciumvezetőként valósítja meg a 18-35 évesek számára szóló programot.

A TÁMOP-2.3.6 projekt során szerzett tapasztalat kiterjedt a projekt megvalósításának teljes koordinációjára, a magas szintű szakmai színvonal biztosítására, a további nyertes konzorciumokkal (FIVOSZ, MVA) , közreműködő szervezttel, IH-val történő szakmai egyeztetések bonyolítására, üzleti terv sablon- és módszertan kidolgozására, üzleti terv bírálati rendszer elkészítésére.

A projekt megvalósítási időpontja a Dél-Alföldi régióban 2013.03.01-2015.02.28. A projekt költségvetése: 337.822.720 Ft

A projekt által elvárt eredményeket elsőként teljesítettük. A B komponensben a pályázóink már a projektmegvalósítás időszakának zárásánál tartank, így lehetőségünk van elsődleges primer információk értékelésére, hasznosítására a teljes támogatási konstrukció vonatkozásában. ( A és B komponens)

A TÁMOP236 A komponens Dél-Alföldi régió elért eredményei a következők:

Eredmény megnevezése

Elérés időpontja Dél-Alföldi régióban  mindösszesen
Bevonásra került célcsoport tagok száma 2013.12.20. 2 814 fő
Kiválasztási folyamaton  átesett célcsoport tagok száma 2013.01.19. 2 474 fő

1 napos felkészítő képzésbe vont célcsoport

tagok száma

2013.01.20. 1560 fő

72 órás speciális vállalkozói képzésbe vont

célcsoport tagok száma

2014.02.14.

625 fő

72 órás speciális vállalkozói képzést eredményesen elvégzett

célcsoport tagok száma

2014.03.06. 590 fő
Jóváhagyott Üzleti tervek száma 2014.03.10. 418 db
Létrejött vállalkozások száma 2014.05.20. 366 db
TÁMOP-2.3.6.B-12-1/11 komponensre pályázatot benyújtottak száma 2014.05.20. 298 db
TÁMOP-2.3.6.B-12-1/12 komponensre pályázatot benyújtottak száma 2014.05.20. 68 db


A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE) a dél-alföldi régióban végzi tevékenységét, amely magában foglalja a társadalomtudományi kutatásokat, az alkalmazott társadalomtudományi kutatásokat, s a tudásalapú társadalom fejlesztését célozza meg. A DARTKE 2004-ben azzal a céllal jött létre, hogy a dél-alföldi régióban jelenlevő társadalmi problémákat, változásokat megfigyelje és a problémák kezeléséhez hozzájáruljon. Az Egyesületet olyan magasan képzett, társadalomtudomány területén tevékenykedő kutatók hozták létre, akik elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás, a tudásalapú gazdaság iránt. Az elmúlt 10 évben az egyesület profilja bővült, amennyiben az ifjúság, az oktatás és a vállalkozásfejlesztés irányába nyitott. Ennek megfelelően az Egyesület kutatóinak munkáját 7 fő alkalmazott segíti, közöttük kutatók és adminisztrátorok.

A DARTKE székhelye Szegeden található, de kutatásainkkal és projektjeinkkel a régió egészében jelen vagyunk.

A DARTKE az elmúlt években helyi, területi és specifikus kutatásokban vett részt, hazai és nemzetközi szinten is bekapcsolódik a tudományos és szakpolitikai diskurzusba.

Egyesületünkben dolgozó kutatóink tudományos és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, kurzusokat és képzéseket vezetnek, továbbá munkatársaink részt vesznek tanácsadásban, ifjúságfejlesztésben, tananyagfejlesztésben és tesztelésben, tréningeket vezetnek. Az elmúlt két év során a vállalkozási készség és képesség fejlesztési területeiben is elmélyedtek.

Az Egyesület 2 szegedi, belvárosi ingatlant bérel, melyekben a munkaállomások jó minőségű számítógépekkel felszereltek, a szükséges felhasználói szoftverekkel ellátottak, továbbá kiváló perifériákkal rendelkeznek. A munkaállomások felhőszolgáltatáshoz és saját szerverhez kapcsolódnak, a biztonságos adatarchiválás céljából.

A támogatás hozzájárulhat az Egyesület tevékenységének hatékonyabb disszeminálásához, s lehetőséget biztosíthat arra, hogy a rendelkezésre álló humán erőforrás koncentráltabban és hatékonyabban elmélyüljön a vállalkozási ismeretek terjesztésében, a vállalkozáshoz szükséges készségek és képességek fejlesztésében. A támogatás lehetőséget jelent számunkra azért is, mert a közel 10 év alatt kimunkált, kutatási eredményeinken nyugvó megfontolásainkat közvetlenül implementálhatnánk, s így a tudásalapú gazdaság fejlesztésének irányába méginkább elköteleződhetnénk.

Tapasztalataink

A DARTKE az elmúlt években számos projektet valósított meg, melyek mindegyike lehetőséget biztosított a társadalmi felelősségvállalás, a tudásalapú gazdaság fejlesztésére, valamint a vállalkozási ismeretek disszeminálására.


A KEIV Non profit Kft abból a célból alakult, hogy az elmúlt évtized során az Európai Unió által meghirdetett, a fiatalok vállalkozóvá válását segítő, úgynevezett Youngbusiness.net program, első, második és harmadik projektjeiben  összegyűjtött, fejlesztett és a gyakorlatban kipróbált, a magyar viszonyokra adaptált vállalkozói aktivitást ösztönző tudást a Kárpát-medence térségeiben tovább terjessze.

A társaságot hat intézmény, köztük két szlovák és egy román fejlesztési ügynökség alapította, amelyhez egy évvel később csatlakozott az eredeti koncepciót húsz évvel korábban kidolgozó, a magyar viszonyokra történő adaptációban úttörő szerepet játszó angol Wandworth Alapítvány utóda, az Enterprise Development Worldwide is.

A társaság feladata kettős:

 • egyrészt alapító okirata szerint feladata, hogy ingyenes tanácsadást, képzést, és szükség esetén mentorálást  nyújtson a kezdő vállalkozóknak
 • másrészt feladatkörébe tartozik a már meglévő tudásanyag aktualizálása, a vállalkozói ismeretek, ezen belül a készségfejlesztés és a szakmai tudás továbbfejlesztése illetve a meglévő képzések fejlesztése és standardizálása az eredmények fenntarthatóságának érdekében.

A vállalkozó tevékenységet ösztönző tréningeket, a trénerek képzését lehetővé tévő tudást illetve a hálózatépítéshez szükséges háttéranyagokat a tagok egyenként használják saját régiójukban, inkubátorházakat működtetve, illetve rendszeres tréningeket és képzéseket tartva. A tréningeket a tagok korábban akkreditált képzésként folytatták. A projekt révén egy közös tudásbázisra alapozva, kifejezetten erre a célra akkreditált felnőttképzési tevékenységet kiszolgálva, sajátos minőségbiztosító szervezetként adja át a kft a partnereknek az angol modellt, amelynek révén Magyarországon mintegy 1600 váltak vállalkozóvá.

Öt évvel az alapítás után a non profit kft tulajdonosai változatlan formában folytatják tevékenységüket,a cég  székhelye, tevékenységi köre, tulajdonosai ugyanazok a jogi személyek maradtak., tevékenysége fokozatosan szélesedik. A kft szakértői rendszeresen előadást tartanak Szlovákiában, a két szlovák partner által gesztorált non profit, vállalkozásfejlesztésben érdekelt állami intézményeknél és a közép-iskolákban, ahol a munkaerő-piaci felkészülést helyezik a tanulmányok középpontjába.

A társaság non profit szervezetként működik, természetes személy ügyfeleitől szolgáltatásaiért, (tréning, tanácsadás, üzleti terv készítésért) nem fogad el bevételt, szakértői önkéntesként dolgoznak.

A Közép-Európai Ifjú Vállalkozókat Segítő Nonprofit Kft. 2009. február 25-én kezdte meg működését.

A Társaság rövid neve: Közép-Európai Ifjú Vállalkozókat Segítő Nonprofit Kft.

Székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 3.

A konzorciumi tag projekthez kapcsolódó tapasztalatainak bemutatása

A KEIV a magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány partnereként vesz részt a közép-dunántúli régióban a Fiatalok vállalkozóvá válását segítő, TÁMOP 2.3.6-A-12/1-2012-0006 számú projekt megvalósításában, amelyben egyrészt a teljes régióban nyújt szakértői szolgáltatásokat, másrészt önállóan felel az Esztergom-Komárom megyei régióért.

A régióban két éve tartunk fent ügyfélszolgálati irodát, lebonyolítottunk hét csoport számára egynapos, készségfelmérő, valamint 72 órás képzést, megszerveztük a saját szakértői tanácsadásunkon túlmenően  az egyéb tanácsadások lebonyolítását. A régióban bevont 491 vállalkozóból mintegy 140 a KEIV által felügyelt területen végezte el a képzést és pályázott a 3 millió forintos támogatásra.

Ezen túlmenően azonban a társaság fennmaradását a profit és non profit szervezeteknek nyújtott szakértői szolgáltatások, előadások tartása, szakértői anyagok összeállítása révén szerzett bevétel biztosítja. A társaság alapítását, a tananyag fejlesztését az EU Young Businesnet.2, illetve YBN.3 programja finanszírozta. Az alaptőkét a tagok biztosították.

Fennállásának öt éve alatt a szervezet további pénzügyi támogatást nem vett igénybe.

A KEIV nemzetközi tagsága jelentősen hozzájárulhat a projekt eredményeinek nemzetközi disszeminációjához és a határon átnyúló vállalkozások és vállalkozás-fejlesztési szervezetek közötti hálózatosodás, együttműködések szinergikus hatásának eléréséhez.


TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN

A konzorcium mindhárom tagjának (BPA/DARTKE/KEIV) közreműködésével megvalósuló tevékenységek:

ü  Nyertes szervezetekkel együttműködés

 • ÜT felülvizsgált egységes módszertan kialakítása
 • az ÜT egységes elbírálási szempontrendszer kialakítása
 • Végrehajtási terv, időbeli ütemezésre és egységes színvonal biztosítására

ü  Regionális Munkaügyi Központok Megyei és Járási Kirendeltségeivel kötelező együttműködés a célcsoport bevonása, toborzása, tájékoztatása területén

ü  Toborzás:25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők

ü  Kiválasztás: Életképes üzleti ötlettel rendelkező célcsoporttagok kiválasztása

 • Kiválasztási eljárásrend (online és papír alapú dokumentumok)
 • Írásbeli kompetencia teszt
 • Szóbeli Üzleti Ötlet meghallgatása

ü   „Sikeres Vállalkozó” 80 órás képzés lebonyolítása

 • 1 vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciák, alapvető jogi, pénzügyi,
 • gazdálkodási, irányítási, munkaszervezési, ismereteket megszerzése
 • vállalkozási formák típusainak megismerése
 • önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válás előkészítése

ü  Mentorálás, tanácsadás

 • vállalkozás indításához, jogszerű működéshez, adótudatos vállalkozói magatartás kialakításának elősegítéséhez

ü  ÜT összeállításához kapcsolódó tanácsadás

ü  ÜT értékelése, jóváhagyása

ü  Létrejött vállalkozások monitoringja, nyomonkövetése, útógondozása

ü  Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása

ü  Projekt tevékenység hatékonyságának, eredményeinek vizsgálata

ü  Média tevékenyég, tájékoztatás, nyilvánosság

 • Célcsoport bevonásához, informálásához, folyamatos tájékoztatásához – média mix
 • Projekt eredményeinek disszeminációja
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása

ü  Könyvvizsgálat

ü  Horizontális, esélyegyenlőségi szempontok, környezeti fenntarthatóság