Személyes adatok
Állandó lakcím
Ideiglenes lakcím
Postázási cím
Hátrányokkal kapcsolatos nyilatkozat
Kisebbségi státusz nyilatkozat
A Fiatalok vállalkozó válása programmal kapcsolatos nyilatkozatok

A Budapesti Politechnikum Alapítvány kijelenti, hogy a jelentkezési felületen a pályázó által megadott személyes adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtaknak megfelelően tartja nyilván és kezeli, melyhez a pályázó ezúttal hozzájárul. A Budapesti Politechnikum Alapítvány ehhez a tevékenységhez adatfeldolgozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Egyebekben a jogosult személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. A személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeljük.


Részvételi feltételeinket itt találja!
Nyomtatható jelentkezési lapunkat itt találja!


captcha